Heads up

[pl]

Jakoś nie mam tematu ostatnio do robienia zdjęć ani napisania czegokolwiek,
a więc głowa do góry…

Img 2836
Img 2844
Img 2859

Multiznak, prawie nic nie wolno…
Img 2853

[/pl]

[en]
Recently i have no subject for photos or to write anything, so headz up… maybe soon it will be better…

Img 2836
Img 2844
Img 2859

Multisign, almost everything possible forbbidden…
Img 2853

[/en]

Leave a Reply