Heads up

[pl]

Jakoś nie mam tematu ostatnio do robienia zdjęć ani napisania czegokolwiek,
a więc głowa do góry…

Img 2836
Img 2844
Img 2859

Multiznak, prawie nic nie wolno…
Img 2853

[/pl]

[en]
Recently i have no subject for photos or to write anything, so headz up… maybe soon it will be better…

Img 2836
Img 2844
Img 2859

Multisign, almost everything possible forbbidden…
Img 2853

[/en]

Rybie oko

[pl]Jeszcze mi trochę zdjęć zostało….
Niedługo będą zdjęcia z aparatu HOLGA 120N, klisza już się wywołuje.
[/pl]

[en]There is some more photos left…
Soon i will put photos from HOLGA 120N camers, film is already developing.
[/en]

00250008
00250007
00250005
00250004
00250003
00250002
00250001

Jak należy myć schody

[pl]
Z specjalnymi pozdrowieniami dla Tomka ;-)
Tak należy myć schody, 3 osoby, 2 myje (specjalna maszyna), jedna na dole stoi zabezpiecza teren, naokoło słupki, znaki itp.
Mycie schodów to był nasz ulubiony temat do narzekania – zawsze idąc do pracy trafialiśmy na fakt mycia schodów na naszej stacji – pan w maseczce, miotełka na sucho, bez żadnej wody i prosto w twarz kurzem.
Z tej ekipy tylko brać przykład.
[/pl]
[en]
With special greetings for Tomek ;-)
This how stairs should be cleaned, 3 persons, 2 are cleaning with special machine, one person securing whole process, around markings, warnings etc.
Cleaning stairs was our favorite complainint subject – everyday walking to work we had luck with stairs cleaning on our station – cleaner in a mask, with dry sweeper, no water and dost going straight in our faces.
This team is the best example how it should be done.
[/en]

Img 2661

Różności

[pl]
Tym razem bez tematu:

Ochotnicza straż pożarna w Shibuya…

Img 1653
Img 1660

Jak należy stać w kolejce do pociągu (niestandardowe, przeważnie każą stać po 2 osoby)
Img 1801

Mini muzeum na stacji bashamichi: skrytka bankowa, drzwi do sejfu, jakiś piec
Img 1803
Img 1804
Img 1805
Img 1806

Mieszane towarzystwo (japonka i ta z aparatem mieszkaja tutaj, reszta turyści) , wracali z jakiegoś grania, obok mnie stał sprzęt muzyczny, tajemnicza ręka po prawej sięga po ciastko…
Img 1820
[/pl]

[en]
This time no special subjects:

Volunteer fire corps Shibuya…

Img 1653
Img 1660


How to stand in a line to train (non-standard, in most of stations they ask to line up in pairs)
Img 1801


Mini-museum at Bashamichi station: banking boxes, safe doors, some steam tank

Img 1803
Img 1804
Img 1805
Img 1806


Mixed company (japanese girl ant the one with camera live here, rest are turists), coming back home from some jam-session, next to me was musical equimpent, mystery hand on right side reaching for cookie…

Img 1820

[/en]