Różności

[pl]
Tym razem bez tematu:

Ochotnicza straż pożarna w Shibuya…

Img 1653
Img 1660

Jak należy stać w kolejce do pociągu (niestandardowe, przeważnie każą stać po 2 osoby)
Img 1801

Mini muzeum na stacji bashamichi: skrytka bankowa, drzwi do sejfu, jakiś piec
Img 1803
Img 1804
Img 1805
Img 1806

Mieszane towarzystwo (japonka i ta z aparatem mieszkaja tutaj, reszta turyści) , wracali z jakiegoś grania, obok mnie stał sprzęt muzyczny, tajemnicza ręka po prawej sięga po ciastko…
Img 1820
[/pl]

[en]
This time no special subjects:

Volunteer fire corps Shibuya…

Img 1653
Img 1660


How to stand in a line to train (non-standard, in most of stations they ask to line up in pairs)
Img 1801


Mini-museum at Bashamichi station: banking boxes, safe doors, some steam tank

Img 1803
Img 1804
Img 1805
Img 1806


Mixed company (japanese girl ant the one with camera live here, rest are turists), coming back home from some jam-session, next to me was musical equimpent, mystery hand on right side reaching for cookie…

Img 1820

[/en]

Leave a Reply